Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Τι είναι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός;

  • Είναι το ισχυρό όπλο για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές σε Δημόσιο και Τράπεζες/ Funds.
  • Αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε έως 240 δόσεις με ταυτόχρονη διαγραφή προσαυξήσεων και κεφαλαίου, υπό προϋποθέσεις και με χαμηλό ετήσιο επιτόκιο.
  • Διενεργείται καθ’ ολοκληρίαν ηλεκτρονικά χωρίς την συμμετοχή Δικαστηρίου.
  • Επιτρέπει τη ρύθμιση προς τους χρηματοδοτικούς Φορείς σε έως και 420 δόσεις, με διαγραφές κεφαλαίου και προσαυξήσεων, ανάλογα με την περιουσία και το εισόδημα του οφειλέτη.
  • Παρέχει τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να ρυθμιστούν οφειλές χρηματοδοτικών φορέων ακόμη και χωρίς τη συναίνεσή τους.

Ποιος μπορεί να υπαχθεί;

  • Όλα τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, αρκεί οι οφειλές τους προς τους Χρηματοδοτικούς Φορείς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να υπερβαίνουν το ποσό των 10.000€.
  • Εξαιρούνται οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα, καθώς και οφειλέτες που έχουν υπαχθεί σε πτωχευτικές ή προπτωχευτικές διαδικασίες, στην ειδική διαχείριση, στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή στον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό και δεν έχουν παρέλθει 15 μήνες από την υπαγωγή τους, ή σε περίπτωση εκκρεμών αιτήσεων, δεν έχουν παραιτηθεί εγκαίρως από αυτές.

Άλλα πλεονεκτήματα εξωδικαστικού μηχανισμού:

Γιατί είναι προτιμότερο ο οφειλέτης να ρυθμίσει το τραπεζικό του δάνειο μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού:

  • Υπάρχει προστασία του δανειολήπτη από πράξεις εκτέλεσης κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Αποφεύγεται δηλαδή το φαινόμενο της επίδοσης επιταγών προς πληρωμή και οι κατασχέσεις, όσο η αίτησή του αξιολογείται από τους πιστωτές.
  • Δεν απαιτούνται υπέρογκες προκαταβολές προκειμένου να ρυθμιστεί η οφειλή.
  • Οι οφειλές αντλούνται αυτόματα και η οποιαδήποτε επικοινωνία γίνεται μέσα από την πλατφόρμα, γεγονός που καθιστά τελικά γρηγορότερη και ευκολότερη τη διαδικασία της ρύθμισης.

CASE STUDIES Ενδεικτικές ρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί:

Οφειλή Δημοσίου 1.5 εκ ρύθμιση σε 240 δόσεις, με διαγραφή του 55% επί του συνόλου των οφειλών, με 3% σταθερό επιτόκιο.

Οφειλή σε Χρηματοδοτικούς φορείς σε 420 δόσεις, με διαγραφή του 30% επί του συνόλου της οφειλής.

Ρύθμιση απαίτησης Υπό Εκκαθάριση Ιδρύματος σε 240 δόσεις, ενώ το ίδιο είχε απορρίψει την αίτηση εξαιτίας της δυστοκίας των υπό εκκαθάριση ιδρυμάτων να αποδέχονται ρυθμίσεις 20ετίας.

Οφειλή σε Χρηματοδοτικό φορέα ο οποίος επισπεύδει πλειστηριασμό σε 4 μήνες και ο ίδιος πρότεινε ρύθμιση σε 420 δόσεις με διαγραφή του 45% επί του συνόλου της οφειλής.

Ρύθμιση σε 200 δόσεις οφειλών προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ακόμη και σε μικρά ποσά (λιγότερα των 10.000) στα πλαίσια πολυμερούς σύμβασης.

 
 

Κλείστε ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ορίσουμε μία συνάντηση.

Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο σας

Συμπληρώστε μια έγκυρη διεύθυνση Email

Συμπληρώστε το τηλέφωνό σας

Συμπληρώστε το μήνυμά σας

Πρέπει να αποδεχτείτε την πολιτική απορρήτου

Λάθος κωδικός ReCaptcha

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο +30 210 33 88 822
© ssotiriadis.com - all rights reserved
ΜΕΛΗ
Σεραφείμ Σωτηριάδης Εταιρία Δικηγόρων