Γνωρίστε μας

Νομικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, με έμφαση στο Εμπορικό Δίκαιο, τη Διαδικασία Αφερεγγυότητας και την Αναδιάρθρωση και Εξυγίανση Επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι νομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τόσο σε έλληνες όσο και σε διεθνείς πελάτες.

© ssotiriadis.com - all rights reserved
ΜΕΛΗ
Σεραφείμ Σωτηριάδης Εταιρία Δικηγόρων